ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

H Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΕΜΠ αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη επιλογή, με ευρύ φάσμα γνώσεων. Οι φοιτητές της Σχολής μπορούν να έλθουν σε άμεση επαφή με βασικούς τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας όπως: η ηλεκτρονική, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική και η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η Σχολή ΗΜΜΥ βρίσκεται στην κορυφή της προτίμησης των Υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Με κριτήριο τη σχολή προέλευσης οι υποψηφίοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Σχολής χωρίζονται στις εξής δύο Κατηγορίες:

  • Γενική Κατηγορία.
  • Ειδική Κατηγορία.

δείτε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που, ανάλογα με τη σχολή προέλευσης, κατατάσσονται στο 1ο, 3, 5ο Εξάμηνο Σπουδών.

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων.
  • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων.
  • Προγραμματιστικές Τεχνικές.

 

Στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ο υποψήφιος πρέπει να κατανοήσει βασικές έννοιες ώστε να εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης κυκλωμάτων και ειδικά στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να μπορεί να χειρίζεται ως βασικό εργαλείο την αναπαράσταση με μιγαδικούς αριθμούς ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί μεγέθη όπως η ενεργός και άεργος ισχύς.

Το μάθημα ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις, καθώς θεμελιώνεται στην Άλγεβρα Βoole με στόχο την κατανόηση της αρχής λειτουργίας βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων.

Από το Ακαδημαίκό Έτος 2017-18, η ύλη στο μάθημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ έχει αλλάξει σημαντικα και ο υποψήφιος εξετάζεται στη γλώσσα C++ (αντι της γλώσσας C). Η αλλαγή αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η γλώσσα C++ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις σύγχρονες προγραμματιστικές εφαρμογές. Ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή με τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό που αλλάζει τον τρόπο υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών και ρουτίνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα ύλη του μαθήματος αυξάνει το βαθμό δυσκολίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Παρά ταύτα, η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία του υποψηφίου μπορεί να του δώσει τα εφόδια ώστε να προσέλεθει στις εξετάσεις με βάσιμες ελπίδες επιτυχίας.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, ειδικότερα των ΣΤΗΑΔ, οι οποίοι κατατάσσονται στο 5ο Εξάμηνο Σπουδών.

Ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παλαιότερα γίνονταν είτε Δεκέμβριο είτε Ιούνιο. Τα τέσσερα τελευταία έτη, από το 2014, οι εξετάσεις διεξάγονται Δεκέμβριο όπως ορίζει ο νόμος για τη Γενική Κατηγορία και παρά το αίτημα των ΣΤΗΑΔ να γίνονται τον Ιούνιο, για λόγους υπηρεσιακούς.

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων.
  • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδική Ανάλυση.
  • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες.

 

Στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ η ύλη είναι ίδια με το αντίστοιχο μάθημα της Γενικής Κατηγορίας. Ωστόσο, απαιτέιται αυστηρότερος μαθηματικός φορμαλισμός ενώ δίνεται έμφαση στα Μεταβατικά Φαινόμενα Συνεχούς και Ασύμμετρα Τριφασικά Συστήματα. Η έγκαιρη ενασχόληση με το μάθημα εξασφαλίζει την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις, αλλά και για τις απαιτήσεις του τρέχοντος Εξαμήνου Σπουδών στη ΣΤΗΑΔ.

Το μάθημα ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ είναι απαιτητικό καθώς, εκτός από τη μεγάλη έκταση ύλης, η επίλυση των θεμάτων στις εξετάσεις είναι χρονοβόρα και απαιτεί σημαντική εξοικείωση του υποψηφίου με τις διάφορες μεθόδους επίλυσης των ασκήσεων.

Με το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ο υποψήφιος εισάγεται στο γνωστικό πεδίο των Αναλογικών Τηλεπικοινωνιών και, σε μικρότερο βαθμό, στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται συγκεκριμένο μαθηματικό υπόβαθρο όπως π.χ. η Ανάλυση Fourier. Η όποια δυσκολία του μαθήματος δεν αφορά τόσο την έκταση της εξεταζόμενης ύλης όσο την "εγκεφαλικότητα" των θεμάτων και το βάθος στο οποίο πρέπει να γίνει κατανοητή η θεωρία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

    Αθανάσιος Συκιώτης

 

Εμμ.Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

 

τηλέφωνο : 212.106.61.28

κινητό τηλέφωνο : 6980.687.644