Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια 

Αθανάσιος Συκιώτης

Εμμανουήλ Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

τηλέφωνο : 212.106.61.28

κινητό τηλέφωνο : 6980.687.644