Έγκαιρη Προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης 2018/11/17

Η προετοιμασία περιλαμβάνει τρία δίωρα μαθήματα ανά εβδομάδα, δηλαδή ένα δίωρο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με στόχο την ολοκλήρωση της Εξεταστέας Ύλης το αργότερο ως τις αρχές του Ιουλίου 2024.

Στη συνέχεια και μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2024, γίνονται εκτεταμένες επαναλήψεις με στόχο την καλύτερη δυνατή αφομοίωση της Εξεταστέας Ύλης, ενώ το Νοέμβριο 2024 γίνεται συντήρηση των γνώσεων και καλύπτονται τα τελευταία κενά του κάθε Υποψηφίου.

Απαραίτητο στοιχείο της προετοιμασίας είναι η διεξαγωγή Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την οργάνωση του διαβάσματος και τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών του κάθε Υποψηφίου.

Το Διδακτικό Υλικό αποτελείται από Φροντιστηριακές Σημειώσεις που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις των εξετάσεων και έχουν σκοπό τη Μείωση του Όγκου και την Οργάνωση της Ύλης των Εξεταζόμενων Μαθημάτων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων καθορίζεται με βάση τις ατομικές ανάγκες και υποχρεώσεις των Υποψηφίων που απαρτίζουν κάθε τμήμα και μπορεί να είναι πρωϊνό ή απογευματινό.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας αφορά:

  • την ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ της ΑΘΗΝΑΣ
  • την ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ της ΑΘΗΝΑΣ
  • την ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ της ΠΑΤΡΑΣ
  • την ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ της ΛΑΡΙΣΑΣ
  • τη ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ της ΑΘΗΝΑΣ
  • τους ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΕΜΠ
  • τους ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΕΜΠ

Προφανώς, η έναρξη της προετοιμασίας είναι άμεση.

Προτεινόμενα Θέματα και Φροντιστηριακές Σημειώσεις για την Ιατρική Φυσική
Ημερομηνία δημοσίευσης 2018/11/17

Με πρόθεση να υποστηρίξω την προσπάθεια όλων των υποψηφίων, δημοσιεύω προτεινόμενα θέματα και Φροντιστηρικές Σημειώσεις για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.

Τα θέματα αυτά είναι ενδεικτικά και αποτελούν προσομοιωμένες ερωτήσεις με τα Θεματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων προηγουμένων ετών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚH  I.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ.

Οι Φροντιστηριακές Σημειώσεις ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των Εξετάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.

Φροντιστηρικές Σημειώσεις στην Κυτταρική Βιολογία
Ημερομηνία δημοσίευσης 2018/11/17

Είναι γνωστός ο υπερβολικός όγκος, αλλά και οι δομικές αδυναμίες του συγγράματος:

  • "Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας - ALBERTS".

 

Αυτή η διαπίστωση καθιστά αναγκαία, για τους υποψηφίους των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Ιατρικής, τη χρήση Φροντιστηριακών Σημειώσεων που να περιέχουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης και την ουσία της πληροφορίας.

Η δομή των Σημειώσεων είναι τέτοια ώστε να υπάρχει ομαλή διαδοχή των διαφόρων ενοτήτων και να συμβάλλει στην κατανόηση των εννοιών της Κυτταρικής Βιολογίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία για τις Εξετάσεις.

Στα link που ακολουθούν υπάρχουν αρχεία με ένα μέρος των Σημειώσεων αυτών:

 Κεφάλαιο 1ο ... PDF

Κεφάλαια 5 & 6 ... PDF

Φροντιστηρικές Σημειώσεις στην Ιατρική Χημεία
Ημερομηνία δημοσίευσης 2018/11/17

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ είναι ένα μάθημα που περιέχει τις βασικές αρχές ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. Πρόκειται όμως για ένα μάθημα που μπορεί να γίνει "χαοτικό" εάν ο υποψήφιος δεν περιοριστεί στην αναγκαία πληροφορία και παρασυρθεί στην αναλυτική μελέτη προτεινόμενων συγγραμμάτων, τα οποία θα τολμούσα να χαρακτηρίσω ως "φλύαρα" και ως εκ τούτου "χαοτικά".

Αυτή η διαπίστωση καθιστά αναγκαία, για τους υποψηφίους των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Ιατρικής, τη χρήση Φροντιστηριακών Σημειώσεων που να περιέχουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης και την χρήσιμη πληροφορία.

Η δομή των Σημειώσεων είναι τέτοια ώστε να υπάρχει ομαλή διαδοχή των διαφόρων ενοτήτων και να συμβάλλει στην κατανόηση βασικών αρχών της Ανόργανης Χημείας και της Βιοχημείας. Έτσι, επιτυγχάνεται η γρήγορη και αποτελεσματική προετοιμασία για τις Εξετάσεις.

Στα link που ακολουθούν υπάρχουν αρχεία με ένα μέρος των Σημειώσεων αυτών:

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ... PDF

BIOXHMEIA ... PDF

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο

    Αθανάσιος Συκιώτης

 

Εμμ.Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

 

τηλέφωνο : 212.106.61.28

κινητό τηλέφωνο : 6980.687.644