Κατατακτήριες Εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης 2018/02/03

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ διεξάγονται κάθε χρόνο στις 1-20 Δεκεμβρίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι & ΙΙ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι & ΙΙ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων ανακοινώνεται με σχετική προκύρηξη που δημοσιεύεται μέχρι 30 Απριλίου και στην πράξη είναι η ύλη των αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής.

δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων για τους αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ

Πρόκειται για τρία θεωρητικά μαθήματα που αποσκοπούν στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που βρίσκουν εφαρμογές στο χώρο της Ιατρικής.

Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των τριών μαθημάτων είναι ο σημαντικός όγκος ύλης καθώς πρόκειται στην ουσία για διπλά μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία ενός υποψηφίου πρέπει να ξεκινήσει σχετικά νωρίς και να είναι συστηματική και χωρίς κενά.

Ειδικά για το Μάθημα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις "ερωτήσεις κατανόησης" που έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο (e-class) της Σχολής.

δείτε τις Ερωτήσεις Κατανόησης του 1ου Κεφαλαίου

δείτε τις Ερωτήσεις Κατανόησης του 2ου Κεφάλαίου

Στις εξετάσεις δεν ζητείται η επίλυση ασκήσεων αλλά να απαντηθούν θεωρητικές ερωτήσεις που απαιτούν την καλή κατανόηση βασικών εννοιών, αλλά και συγκεκριμένη πληροφορία που περιέχεται στα προτεινόμενα συγγράμματα. Το γεγονός αυτό απαλλάσει από το άγχος των ασκήσεων, αλλά σημαίνει ότι απαιτείται ορισμένος όγκος δουλειάς ώστε ο υποψήφιος να προσέλθει στις εξετάσεις με βάσιμες ελπίδες επιτυχίας.

Φροντιστηριακή Προετοιμασία για την Ιατρική Αθηνών
Ημερομηνία δημοσίευσης 2018/01/29

Η προετοιμασία για την Ιατρική της Αθήνας διαρκεί 144 διδακτικές ώρες που κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση ώστε η χρονική διάρκεια να μην ξεπερνά τις 24 εβδομάδες.

ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων για τη ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της Ύλης γίνονται Επαναληπτικά Μαθήματα σε τακτική εβδομαδιαία βάση και Υποχρεωτικά Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα με βασικό στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών, αλλά και την προσαρμογή των υποψηφίων στο κλίμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

    Αθανάσιος Συκιώτης

 

Εμμ.Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

 

τηλέφωνο : 212.106.6128

κινητό τηλέφωνο : 6980.687.644