ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία Υποψηφίων στις Κατατακτήριες Εξετάσεις για:

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Τα Μαθήματα είναι ομαδικά ή και ατομικά και οργανώνονται από ομάδα έμπειρων καθηγητών.

Η προετοιμασία των υποψηφίων γίνεται με βαση τα επίσημα προτεινόμενα συγγράμματα, αλλά και υποστηρικτικό υλικό.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα γίνονται βάσει προγράμματος και κατανέμονται ομοιόμορφα σε εβδομαδιαία βάση ώστε η χρονική διάρκεια να είναι προκαθορισμένη.

Μετά την ολοκλήρωση της Ύλης γίνονται Επαναληπτικά Μαθήματα σε τακτική εβδομαδιαία βάση και Υποχρεωτικά Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα με βασικό στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών, αλλά και την προσαρμογή των υποψηφίων στο κλίμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

    Αθανάσιος Συκιώτης

 

Εμμ.Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

 

τηλέφωνο : 212.106.6128

κινητό τηλέφωνο : 6980.687.644