ΑΘανάσιος

ΑΘανάσιος

Η προετοιμασία για την Ιατρική της Αθήνας διαρκεί 144 διδακτικές ώρες που κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση ώστε η χρονική διάρκεια να μην ξεπερνά τις 24 εβδομάδες.

ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων για την ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων για τη ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της Ύλης γίνονται Επαναληπτικά Μαθήματα σε τακτική εβδομαδιαία βάση και Υποχρεωτικά Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα με βασικό στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών, αλλά και την προσαρμογή των υποψηφίων στο κλίμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής της Κρήτης διεξάγονται κάθε χρόνο στις 1-20 Δεκεμβρίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α & Β

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων ανακοινώνεται με σχετική προκύρηξη που δημοσιεύεται μέχρι 30 Απριλίου και στην πράξη είναι η ύλη των αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής.

δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων για τους αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ

Ιδιαίτερα χρήσιμες, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, κρίνονται οι "Σημειώσεις του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής".

H Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΕΜΠ αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη επιλογή, με ευρύ φάσμα γνώσεων. Οι φοιτητές της Σχολής μπορούν να έλθουν σε άμεση επαφή με βασικούς τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας όπως: η ηλεκτρονική, οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική και η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η Σχολή ΗΜΜΥ βρίσκεται στην κορυφή της προτίμησης των Υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Με κριτήριο τη σχολή προέλευσης οι υποψηφίοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Σχολής χωρίζονται στις εξής δύο Κατηγορίες:

 • Γενική Κατηγορία.
 • Ειδική Κατηγορία.

δείτε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που, ανάλογα με τη σχολή προέλευσης, κατατάσσονται στο 1ο, 3, 5ο Εξάμηνο Σπουδών.

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων.
 • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων.
 • Προγραμματιστικές Τεχνικές.

 

Στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ο υποψήφιος πρέπει να κατανοήσει βασικές έννοιες ώστε να εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης κυκλωμάτων και ειδικά στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να μπορεί να χειρίζεται ως βασικό εργαλείο την αναπαράσταση με μιγαδικούς αριθμούς ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί μεγέθη όπως η ενεργός και άεργος ισχύς.

Το μάθημα ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις, καθώς θεμελιώνεται στην Άλγεβρα Βoole με στόχο την κατανόηση της αρχής λειτουργίας βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων.

Από το Ακαδημαίκό Έτος 2017-18, η ύλη στο μάθημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ έχει αλλάξει σημαντικα και ο υποψήφιος εξετάζεται στη γλώσσα C++ (αντι της γλώσσας C). Η αλλαγή αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η γλώσσα C++ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις σύγχρονες προγραμματιστικές εφαρμογές. Ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή με τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό που αλλάζει τον τρόπο υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών και ρουτίνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα ύλη του μαθήματος αυξάνει το βαθμό δυσκολίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Παρά ταύτα, η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία του υποψηφίου μπορεί να του δώσει τα εφόδια ώστε να προσέλεθει στις εξετάσεις με βάσιμες ελπίδες επιτυχίας.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, ειδικότερα των ΣΤΗΑΔ, οι οποίοι κατατάσσονται στο 5ο Εξάμηνο Σπουδών.

Ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παλαιότερα γίνονταν είτε Δεκέμβριο είτε Ιούνιο. Τα τέσσερα τελευταία έτη, από το 2014, οι εξετάσεις διεξάγονται Δεκέμβριο όπως ορίζει ο νόμος για τη Γενική Κατηγορία και παρά το αίτημα των ΣΤΗΑΔ να γίνονται τον Ιούνιο, για λόγους υπηρεσιακούς.

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων.
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδική Ανάλυση.
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες.

 

Στο μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ η ύλη είναι ίδια με το αντίστοιχο μάθημα της Γενικής Κατηγορίας. Ωστόσο, απαιτέιται αυστηρότερος μαθηματικός φορμαλισμός ενώ δίνεται έμφαση στα Μεταβατικά Φαινόμενα Συνεχούς και Ασύμμετρα Τριφασικά Συστήματα. Η έγκαιρη ενασχόληση με το μάθημα εξασφαλίζει την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις, αλλά και για τις απαιτήσεις του τρέχοντος Εξαμήνου Σπουδών στη ΣΤΗΑΔ.

Το μάθημα ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ είναι απαιτητικό καθώς, εκτός από τη μεγάλη έκταση ύλης, η επίλυση των θεμάτων στις εξετάσεις είναι χρονοβόρα και απαιτεί σημαντική εξοικείωση του υποψηφίου με τις διάφορες μεθόδους επίλυσης των ασκήσεων.

Με το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ο υποψήφιος εισάγεται στο γνωστικό πεδίο των Αναλογικών Τηλεπικοινωνιών και, σε μικρότερο βαθμό, στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται συγκεκριμένο μαθηματικό υπόβαθρο όπως π.χ. η Ανάλυση Fourier. Η όποια δυσκολία του μαθήματος δεν αφορά τόσο την έκταση της εξεταζόμενης ύλης όσο την "εγκεφαλικότητα" των θεμάτων και το βάθος στο οποίο πρέπει να γίνει κατανοητή η θεωρία.

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ διεξάγονται κάθε χρόνο στις 1-20 Δεκεμβρίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων ανακοινώνεται με σχετική προκύρηξη που δημοσιεύεται μέχρι 30 Απριλίου και στην πράξη είναι η ύλη των αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής.

δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων για τους αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής της Λάρισας διεξάγονται κάθε χρόνο στις 1-20 Δεκεμβρίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων ανακοινώνεται με σχετική προκύρηξη που δημοσιεύεται μέχρι 30 Απριλίου και στην πράξη είναι η ύλη των αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής.

δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων για τους αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ

Ιδιαίτερα χρήσιμες, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, κρίνονται οι "χαρακτηριστικές ερωτήσεις" που έχουν δημοσιευθεί από τον υπεύθυνο του Μαθήματος.

Ιατρική Φυσική - Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής της Πάτρας διεξάγονται κάθε χρόνο στις 1-20 Δεκεμβρίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (*)

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων ανακοινώνεται με σχετική προκύρηξη που δημοσιεύεται μέχρι 30 Απριλίου και στην πράξη είναι η ύλη των αντίστοιχων προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής.

δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων για τους αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ

(*) H Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στην αριθ. 682/11.12.17 συνεδρίασή της, αποφάσισε να καταργηθεί η ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ως εξεταζόμενο μάθημα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και να αντικατασταθεί από το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ... σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία 15/1/2018 ... Κρίνεται χρήσιμο η προετοιμασία των υποψηφίων στην Ιατρική Φυσική να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν με βάση την Ύλη του Μαθήματος Ιατρική Φυσική, η οποία ορίζεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα του 1ου Εξάμηνου Σπουδών.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία Υποψηφίων στις Κατατακτήριες Εξετάσεις για:

 • ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΜΠ
 • ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΕΜΠ

Τα Μαθήματα είναι ομαδικά ή και ατομικά και οργανώνονται από ομάδα έμπειρων καθηγητών.

Σελίδα 1 από 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

    Αθανάσιος Συκιώτης

 

Εμμ.Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

 

τηλέφωνο : 212.106.6128

κινητό τηλέφωνο : 6980.687.644