Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια 

Αθανάσιος Συκιώτης

Εμμανουήλ Μπενάκη 5 (8ος όροφος)

Αθήνα - 10564

Τηλέφωνo: 6980.687.644